TABHAIR AN GEALLTANAS

Mo ghealltanas do shábháilteacht ar bhóithre

Geallaim an méid seo a leanas:

 

 • Meabhróidh mé do mo mhuintir, cairde agus comhghleacaithe chun bheith an-chúramach ar na bóithre.
 • Lasfaidh mé mo shoilse ar mhaithe le sábháilteacht.
 • Tiomáinfidh mé chomh sábháilte agus is féidir liom agus cloífidh mé leis na rialacha nuair a bhíonn gluaisteán nó gluaisrothar á thiomáint agam nó nuair a bhím ar an rothar.
 • Beidh mé níos fairí agus níos airdeallaí ar riachtanais choisithe, rothaithe, leanaí, daoine breacaosta agus mharcaithe ar chapall.
 • Tiomáinfidh mé ar luasanna atá dlíthiúil agus sábháilte
 • Déanfaidh mé na seiceálacha cearta sábháilteachta ar mo bhoinn.
 • Tabharfaidh mé aird ar leith nuair a bhím ag tiomáint i ngar do scoileanna, agus nuair a bhíonn go leor leanaí thart.
 • Ní thiomáinfidh mé riamh i ndiaidh alcól a ól nó drugaí/cógais a ghlacadh a d’fhéadfadh sábháilteacht a chur i mbaol.
 • Féachfaidh mé chomh fada chun cinn agus is féidir agus ní thiomáinfidh mé ró-chóngarach do thiománaithe eile.
 • Caithfidh mé mo chrios sábhála i gcónaí agus cinnteoidh mé go gcaitheann gach duine atá liom a gcrios féin.
 • Ní úsáidfidh mé mo ghuthán póca nuair a bhím ag tiomáint.
 • Cinnteoidh mé nach gcuireann aon rud taobh istigh nó taobh amuigh den ghluaisteán, nó i mo cheann, isteach orm.
 • Taispeánfaidh mé sampla maith do mo chuid paisinéirí trí thiomáint go réidh agus go sábháilte.
 • Más paisinéir mé, cinnteoidh mé go bhfuil an tiománaí ábalta tiomáint agus go bhfuil sé/sí in ann tiomáint de réir an dlí.

 


Ní bhainimid úsáid as do ríomhphost ach amháin chun tú a chur ar aon eolas maidir le gníomhaíocht EDWARD agus TISPOL trí ríomhphost.

Seiceáil gur duine tú