GHAMLU DIKJARAZJONI

ID-DIKJARAZZJONI TIEGHI GHAL TOROQ AKTAR SIKURI

Inwieghed li:

 

 • Fakkru lil familjari taghkhom, hbieb u kollegi sabiex joqghodu aktar attenti fit-triq
 • Ixeghlu d-dawl ghal aktar sigurta
 • Suqu kemm jista ‘jkun mingħajr periklu u segwi r-regoli meta tkunu wara l-isteering jew bil-mutur jew bir-rota.
 • kunu viġilanti u attenti ħafna għall-ħtiġijiet ta ‘persuni mexjin, ċiklisti, tfal, anzjani u kukkiera taż-żwiemel.
 • Suqu b’velocitajiet li huma kemm legali kif wkoll bla perikli
 • Wettqu verifiki ta sigurta fuq it-tyres taghkhom
 • Ghatu attenzjoni partikolari meta ssuqu vicin skejjel, u fejn ikun hemm ħafna tfal.
 • Qatt issuq wara li tixrob alkohol jew tiehu medicini li jistghu jaffetwaw il komportament tieghek
 • Dejjem hares il quddiem u tissikax li ta quddiemek
 • Dejjem ilbes ic cinturin ta sigurta u kuncert li il passigieri li tghabbi jilbsuh ukoll
 • Ma nuzax il telefon celluri waqt li nkun qieghed insuq
 • Niżguraw li ma nkunx distratt minn kwalunkwe ħaġa ġewwa jew barra l-karozza, jew hsiebijiet ohra
 • inkun eżempju tajjeb għall-passiġġieri tiegħi billi ssuq bil-kalma u mingħajr periklu.
 • Jekk jien passiġġier, kun żgur li s-sewwieq ikun tajjeb u legali biex issuq

 

#ProjectEDWARD is finished for 2018 and our pledge form is closed. Thanks to everyone who supported us in 2018.