Ge löftet

Mitt trafiksäkerhetslöfte

Jag lovar att:

 

 • Påminna min familj, mina vänner och mina kollegor att vara extra säkerhetmedveten i trafiken.
 • Ha ljusen på för ökad säkerhet.
 • Köra så säkert jag kan och följa reglerna även när jag åker motorcykel eller cykel.
 • Vara extra vaksam och uppmärksam på fotgängare, cyklister, barn, äldre människor och ryttare.
 • Kör med hastigheter som är både lagliga och säkra.
 • Utföra korrekta säkerhetskontroller på mina däck.
 • Var särskilt uppmärksam när du kör nära skolor och där det finns många barn.
 • Kör aldrig efter att du har druckit alkohol eller tagit droger / läkemedel vilka kan försämra trafiksäkerheten.
 • Titta så långt fram som möjligt och inte bara till framförvarande fordon.
 • Använd alltid säkerhetsbälte och se till att alla som är med mig använder detsamma.
 • Använd inte min mobiltelefon under körning.
 • Se till att jag inte distraheras av någonting inuti eller utanför bilen eller i mitt huvud.
 • Vara ett föredöme för mina passagerare genom att köra lugnt och säkert.
 • Om jag är passagerare, se till att föraren mår bra och är lämplig att köra fordonet

 

#ProjectEDWARD is finished for 2018 and our pledge form is closed. Thanks to everyone who supported us in 2018.